Entrevista a la associació Chrysallis “ens trobem un profund desconeixement de la transsexualitat”

Chrysallis | Diari Català
Foto: Chrysallis

Quina és la finalitat de la vostra associació?

El nostre principal objectiu és aconseguir que la vida de la infància i adolescència transsexual transcorri en les mateixes condicions de respecte, protecció i lliure desenvolupament que la de la resta de la població.
Per aconseguir-ho, d’una banda, acompanyem a les famílies d’aquests nens, nens i adolescents en el camí que suposa entendre què és la transsexualitat i en la generació d’eines que puguin utilitzar al seu dia a dia. D’altra, intentem transformar l’entorn social fent visible aquesta realitat com una mostra més de la diversitat humana, formant a professionals de tots els àmbits. En tercer lloc, entenem que qualsevol avenç social ha d’estar, a més, emparat legalment, pel que treballem de manera activa a la consecució de lleis tant en l’àmbit provincial com estatal i en l’elaboració dels consegüents protocols específics.

Amb quin problema us trobeu més freqüentment?

A la majoria d’ocasions el que trobem a l’altre costat de la taula és un profund desconeixement de la transsexualitat i, més particularment, quan aquesta es dóna a la infància i adolescència.

En educació social, quin canvi trobeu necessari?

Com a membres d’aquesta societat, les persones rebem diàriament milions de missatges que reafirmen la idea equivocada de què els nostres genitals són els que marquen la nostra identitat i que hi ha una única forma vàlida de ser dona o home i que la resta són perversions, desviacions o trastorns.
Des dels llibres de text, a la ficció i passant per l’ideari col·lectiu, es manté silenciada aquesta part de la diversitat humana, com es va fer en altres temps amb les persones negres o, més recentment, amb les persones homosexuals.
És imprescindible dur a terme una reeducació de la societat en general i, molt especialment, de les i els professionals de l’educació, la sanitat, etc. que permeti trencar amb les barreres que, massa sovint, resulten ser insalvables.

Penseu que el govern a nivell ajudes a les associacions, en concret amb la vostra, fa bastant?

La veritat és que Chrysallis mai ha demanat ajuda al govern. El que necessitem no és ajuda, sinó que compleixin amb les seves obligacions i que s’encarreguin de generar el marc legal i social necessari perquè les persones transsexuals puguin viure gaudint plenament dels seus drets.
Hi ha molta feina que fan les associacions i que hauria d’estar assumit per l’estat i les seves diferents autonomies.

Chrysallis | Diari Català
Foto: Chrysallis

Associació Chrysallis