Reunió per defensar els interessos del multilingüisme

0
Catalunya, euskadi i galicia

Catalunya, euskadi i galicia
El Govern Basc, la Generalitat de Catalunya i la Xunta de Galícia

La reunió celebrada aquest matí a Bilbao s’emmarca dins del Protocol de Col·laboració en matèria de política lingüística signat per les tres institucions. La directora general de Política Lingüística del Departament de Cultura, Ester Franquesa, s’ha reunit aquest matí a Bilbao amb els responsables de política lingüística del Govern Basc i de la Xunta de Galícia. La trobada s’emmarca dins el Protocol de Col·laboració en matèria de política lingüística signat per les tres institucions. La reunió ha servit perquè els tres governs coordinin els seus esforços per defensar els interessos del multilingüisme a l’Estat i a Europa, i també per intercanviar experiències relatives a les diverses àrees de treball dels processos de revitalització del basc, català i gallec.

A la reunió, en la qual, a més d’Ester Franquesa, han participat Patxi Baztarrika, viceconseller de Política Lingüística, i Valentín García Gómez, secretari general de Política Lingüística de la Xunta de Galícia, s’han tractat diversos temes d’interès, tots ells relacionats amb política lingüística. Aquests són alguns dels temes sobre els quals s’ha treballat aquest matí:

Signatura i formalització de la carta dirigida al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport: S’hi proposa que el Ministeri planifiqui i executi l’edició quadrilingüe -en quatre llengües oficials a l’Estat (castellà, català, gallec i euskera) – d’una selecció de llibres referencials de les literatures basca, catalana i gallega, prèvia realització de les corresponents traduccions. La idea de base és la de promoure el coneixement de l’obra dels autors més rellevants de la literatura en llengua catalana, gallega i basca al conjunt de l’Estat espanyol, fent visible, al mateix temps, els avantatges de la diversitat lingüística.

Prova d’avaluació de l’aptitud professional per a l’exercici de la professió d’advocat: Es tracta de les convocatòries anuals d’avaluació de l’aptitud professional per a l’exercici de la professió d’advocat o advocada que el Ministeri de Justícia ja realitza. Són proves dirigides a l’obtenció del títol professional d’advocat que faculta per a l’exercici de la professió en tot el territori espanyol. Aquestes proves només poden ser realitzades en castellà. S’ha sol·licitat al Ministeri que permeti la possibilitat de realitzar-les també en qualsevol de les llengües oficials en algun territori de l’Estat (basc, gallec i català).

Anàlisi de la situació del IV Informe periòdic sobre l’aplicació a Espanya de la Carta Europea de Llengües Regionals i Minoritàries: El Govern Basc, la Generalitat de Catalunya i la Xunta de Galícia es troben avui a l’espera de conèixer l’informe realitzat pels experts del Consell d’Europa, informe que serà remès un cop el Govern de l’Estat hagi realitzat les seves observacions. Aquest informe oferirà valuosos elements d’anàlisi per avaluar el grau de compliment de la Carta Europea a Euskadi, Catalunya i Galícia, i també per part de les institucions estatals. En aquest àmbit hi ha un ampli marge de millora en la col·laboració entre totes les administracions afectades (Govern d’Espanya i Governs de comunitats autònomes).

Xarxa Europea per a la Promoció de la Diversitat Lingüística (NPLD): el treball a desenvolupar en aquesta xarxa europea es relaciona directament amb un dels objectius marcats en el Protocol de Col·laboració: el treball conjunt per la promoció de la diversitat lingüística a Europa. La col·laboració entre els tres Governs suposarà un important factor d’iniciativa i dinamisme per a la NPLD i, en conseqüència, per a la imprescindible tasca de foment del multilingüisme a Europa.Presentació del Mapa amb els llocs d’aprenentatge de l’euskera, català i gallec a l’Estat: Es tracta de visualitzar els punts en els quals es poden aprendre aquests idiomes fora del territori propi de la llengua. El Mapa es pot consultar a les pàgines web dels tres Governs: www.euskadi.eus/ikasguneak; www.lingua.gal; llengua.gencat.cat.