vaga taxistes Barcelona
La vaga ha deixat sense taxis Barcelona | Diari Català

La companyia estrena el nou model coincidint amb la Setmana Santa

Saba ha implementat un nou sistema de gestió i cobrament als aparcaments que té a estacions de tren d’Alta Velocitat, on ha invertit 10 milions d’euros i que estrenarà aquest dilluns, coincidint amb el començament de la Setmana Santa.

El nou sistema permetrà aplicar un sistema de tarifes variables, que s’adaptin al mercat a cada moment, amb la finalitat d’agilitar els moviments a l’aparcament i en el seu entorn.

En concret, la nova tecnologia implementada per Saba facilitarà abaratir les tarifes d’aparcament en els trenta primers minuts, amb la finalitat de facilitar la rotació i optimitzar la mobilitat.

A més, en els aparcaments amb puntes de saturació s’aplicaran tarifes diferenciades en funció de la plaça i la demanda que s’hi registri, per agilitar les entrades i sortides de vehicles.

A la banda oposada, a les places que presentin una baixa demanda s’oferiran tarifes menors per incentivar-ne l’ús.

A més, la companyia participada per Criteria CaixaHolding i Juan Abelló preveu articular en pròximes dates productes específics per a abonats, adaptats a les diferents franges horàries.