La ciutat del Vallès Occidental tindrà un nou reglament d’adjudicació d’habitatges d’emergència social

L’Ajuntament de Sabadell redactarà un nou reglament per adjudicar habitatges d’emergència social, adaptat a la nova realitat en aquest àmbit així com la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar emergències habitacionals i pobresa energètica, segons ha informat en un comunicat.

El consistori ha constituït una comissió perquè realitzi aquesta tasca, tal com ho ha sol·licitat l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a les administracions locals que tenen un reglament propi en aquest sentit, composta per tècnics dels serveis d’Habitatge i Acció Social i representants de Vimusa, l’empresa municipal d’habitatge.

El regidor d’Habitatge, Maties Serracant, ha assenyalat que s’aprofitarà la modificació “per anar un pas més enllà i replantejar elements com els perfils de les famílies per accedir a la Taula” referint-se a l’organisme municipal que adjudica els immobles disponibles a aquells casos en situació de pèrdua del domicili de manera imminent i d’exclusió social.

Per la seva banda, el regidor d’Acció Social, Gabriel Fernàndez, ha afegit que s’adaptarà “al nou paradigma social que hi ha a Catalunya en matèria d’habitatge” i que eviti així la cronificació de les famílies en situació d’exclusió.

El funcionament actual a Sabadell per adjudicar cases a casos d’emergència social el fa la Taula de Valoració, sota uns barems establerts.