Segons IBM, els nanotubs de carboni allargaran la llei de Moore

  0
  Segons IBM, els nanotubs de carboni allargaran la llei de Moore

  Segons IBM, els nanotubs de carboni allargaran la llei de Moore

  El que proposa IBM és connectar línies de cable ultraprims als nanotubs, fent així possible que es redueixi l’amplària d’aquests cables sense que s’incrementi amb això la seva resistència elèctrica i la calor que produeixen.

  Diverses vegades us hem comentat que la indústria dels semiconductors ha arribat ja a un punt en el qual no poden complir la Llei de Moore, i és que les tecnologies de fabricació de xips ja han arribat al límit físic de transistors que poden integrar. No obstant això, un grup de científics d’IBM assegura haver descobert la forma que la Llei de Moore segueixi vigent, utilitzant nanotubs de carboni en la fabricació.

  Segons la Llei de Moore, el nombre de transistors que s’integren en un xip s’ha de doblegar cada aproximadament dos anys. No obstant això, en reduir la litografia de fabricació, la indústria tracta no solament d’integrar el doble de transistors en un xip, sinó que fa que aquests xips siguin cada vegada més petits, augmentant encara més la dificultat. El problema està lògicament a l’espai físic.

  Segons IBM, els nanotubs de carboni allargaran la llei de MooreD’altra banda, ja sabeu que IBM és una companyia degana en el que a recerca i desenvolupament es refereix i sempre estan tractant de buscar alternatives per als problemes “quotidians” de la tecnologia. Ara afirmen haver descobert a la tecnologia de nanotubs de carboni la solució a aquest problema que es planteja en la indústria per poder seguir complint la Llei de Moore, almenys durant un temps.

  El que proposa IBM és connectar línies de cable ultraprims als nanotubs, fent així possible que es redueixi l’amplària d’aquests cables sense que s’incrementi amb això la seva resistència elèctrica i la calor que produeixen. Si coneixeu per damunt els principis bàsics de la física, sabreu que com menor és la secció (diàmetre) d’un cable, major és la seva resistència, i a major resistència més calor es genera.

  D’aquesta manera, obtindríem una densitat major de transistors al mateix espai sense augmentar amb això la calor generada, un altre dels impediments que els enginyers estan trobant a l’hora de seguir reduint la litografia (problema maximitzat pel fet que a menor grandària del xip, menor superfície de dissipació de calor té).

  Segons IBM, a principis de la pròxima dècada (és a dir, dins de 5 anys o més) es podrà reduir la grandària dels punts de contacte entre els nanotubs de carboni i els cables dels quals us hem parlat abans a tan sol, ull a la dada, 40 àtoms d’ample, per a uns tres anys més tard reduir-ho de nou a tan sol 28 àtoms. Fixeu-vos que IBM ja no parla ni tan sols de micres, utilitzen mesures atòmiques per definir longituds.

  Sincerament i personalment em sembla fantàstic i sorprenent aquest progrés.

  Com sempre toca esperar per veure si aquesta prometedora tecnologia acaba sent viable per al seu ús en processadors per al consumidor, però per descomptat té molt bona pinta.

  Via New York Times.