La Universitat Politècnica de València ha desenvolupat un nou sistema de detecció molecular d’alta sensibilitat, Spin off AWSensors, que ajudarà en la medicina de precisió

Spin off AWSensors detecta el càncer en una hora | Diari CatalàAmb el dispositiu Spin off AWSensors combinat amb tècniques genòmiques, el diagnòstic fiable de càncer i l’adaptació del tractament de forma personalitzada, es podrà realitzar sense ni tan sols entrar al quiròfan per fer una biòpsia del tumor.

S’utilitzarà l’anomenada ‘biòpsia líquida’, anàlisi de petites mostres de fluids com sang o saliva. Amb la nova tecnologia, la detecció serà directa, senzilla i ràpida, els resultats s’obtindran en menys d’una hora.

El desenvolupament d’aquest sistema es basa en la combinació de tecnologia patentada per la Universitat Politècnica de València, microsensors de quars que permeten mesurar en temps real i de forma directa i una altra de l’empresa Destina Genomics, capaç de detectar les mutacions en l’ADN amb una elevada fiabilitat.

La Comissió Europea finança el desenvolupament de la tecnologia per càncer colorectal

Spin off AWSensors detecta el càncer en una hora | Diari CatalàEl projecte LIQBIOPSENS té un pressupost de 2 milions 700 mil euros, el 85% dels quals està finançat per la Comissió Europea dins del programa H2020.

Aquest projecte permetrà desenvolupar i validar aquest nou sistema amb mostres de sang de pacients de càncer colorectal al llarg dels pròxims 3 anys. Aquest càncer és la segona causa de mortalitat en homes i dones a Europa. És un dels més comuns al costat del de mama, pulmó o pròstata.

El mètode més habitual per a un diagnòstic fiable actualment és la biòpsia de teixits del tumor. Però aquesta metodologia resulta invasiva, dolorosa, costosa i aporta informació d’un estat puntual en l’evolució de la malaltia. Altres mètodes com la PCR quantitativa, que també poden utilitzar biòpsia líquida, resulten cars i requereixen personal qualificat.

LIQBIOPSENS permetrà realitzar controls senzills no invasius i amb un cost 3 vegades menor, que ajudaran a la detecció precoç i el monitoratge periòdica. La detecció en aquest cas es basa en l’ADN que allibera el tumor en l’organisme. El nou sistema permetrà detectar aquest ADN circulant i les mutacions que pateix associades al càncer amb més d’un 95 per cent de fiabilitat, eliminant falsos positius.

El nou equip de diagnòstic serà validat en hospitals d’Andalusia

En l’última fase del projecte, el prototip del Spin off AWSensors serà validat en casos reals en hospitals andalusos. El Sistema Andalús de Salut forma part del consorci que durà a terme el desenvolupament d’aquesta nova tecnologia. Igualment participen socis de Regne Unit, com l’empresa Destina Genomics ja esmentada, però també de Bèlgica i Grècia, com la Universitat Catòlica de Louvain o la Fundació grega per a la investigació tecnològica FORTH. Es tracta d’un consorci interdisciplinari, amb experts en Oncologia, Genòmica, Nanomaterials, Microelectrònica i Microfluídica.

AWSensors coordinarà el projecte

Spin off AWSensors detecta el càncer en una hora | Diari CatalàAdvanced Wave Sensors, una empresa creada per enginyers de la Universitat Politècnica de València, serà la coordinadora de tot el consorci del projecte. Aquesta empresa ja comercialitza instrumental de laboratori capaç d’analitzar interaccions entre molècules utilitzant sensors de quars.

El cristall de quars habitualment s’utilitza en les telecomunicacions: radars, telèfons mòbils, rellotges, etc. AWSensors ha aconseguit adaptar els sensors fets amb aquest vidre de manera que poden funcionar a alta freqüència i aprofitar les seves vibracions per detectar canvis moleculars en diferents líquids o materials. Gràcies a l’alta freqüència, els sensors de AWSensors multipliquen la sensibilitat en la detecció. L’equip de AWSensors, a més, és capaç no només de mesurar massa sinó també d’aportar informació sobre altres propietats estructurals com el gruix o la viscoelasticitat de la substància que s’analitza.