TVC | EUROPA PRESS
TVC | EUROPA PRESS

La Proa ha creat un pla d’emergència per arreglar els problemes de la comunicació

La federació de productors audiovisuals catalans, ‘Proa’, ha proposat aquest divendres un “pla d’emergència” que asseguri el lideratge de Televisió de Catalunya (TVC) mentre es defineix el Pacte Nacional de l’Audiovisual.

Aquest pla d’emergència hauria d’incloure el blindatge d’un percentatge destinat a la producció de continguts, equiparar les condicions de contractació de producció externa amb altres de televisions similars i obrir vies per a la coproducció, ha informat ‘Proa’ en un comunicat.

Amb aquest pla es pretén que es defineixi un model d’empresa competitiva a tres o cinc anys i s’equilibrin els ingressos amb les despeses, ja que consideren que la situació actual de TVC és crítica amb pèrdua de lideratge i retallades en la producció de continguts.

Aquesta proposta és fruit d’una jornada de treball feta el 6 de juny amb els grups parlamentaris catalans, en la qual va debatre sobre el model de televisió pública, i que va posar a debat qüestions que volen incloure al Pacte Nacional de l’Audiovisual.

Segons ‘Proa’, els grups parlamentaris coincideixen en la necessitat de definir un Pacte Nacional de l’Audiovisual i revisar el model de televisió pública catalana en aspectes com el pressupost que es destina per assegurar-ne l’estabilitat pressupostària.

Han considerat un “despropòsit” dedicar un 54% del pressupost a personal, per la qual cosa advoquen per incrementar el pressupost perquè aquest capítol no superi el 35% i perquè la partida de continguts disposi de com a mínim 100 milions d’euros anuals.

També han coincidit a definir el sistema de finançament de la televisió pública, considerant ideal un mixt, revisar el sistema de gestió de la CCMA buscant la seva despolitització i vetllar pel manteniment del lideratge de TVC.