Tarragona és el cinquè municipi català que forma part d’aquest grup, juntament amb Girona, Figueres, Rubí i Tiana

Amb aquest reconeixement es pretén impulsar i promoure l’aplicació de la Convenció sobre els Drets del Nen al municipi, a més de promocionar la participació dels infants i els adolescents en els temes de la seva incumbència.

La declaració per part de la UNICEF suposa un aval a algunes de les polítiques municipals impulsades durant els darrers anys, com el Consell Municipal d’Infants de Tarragona (CMIT), òrgan de participació infantil on els nens i nenes de la ciutat poden expressar la seva opinió, debatre, prendre decisions i elevar al Plenari Municipal les seves propostes, a fi de contribuir a millorar aquells aspectes de la seva ciutat que considerin necessaris.

Pla d’infància i adolescència

Per desenvolupar els objectius del programa CAI, la Conselleria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Tarragona ha preparat un Pla de la Infància i l’Adolescència, que concreta els principals àmbits d’actuació en els pròxims dos anys en tres eixos:

L’infant com a agent actiu a la ciutat, que recull les accions per fomentar la seva participació; la ciutat, un lloc “bo” o un bon lloc per a infants i adolescents, que preveu millorar i sintetitzar l’oferta de programes per a aquests col·lectius; i l’especial atenció a col·lectius vulnerables.

El conseller d’Educació, Francesc Roca, s’ha mostrat satisfet per aquesta declaració de la UNICEF. “Hem de seguir amb les accions que ja estem duent a terme i fer noves passes endavant, com per exemple, millorar la coordinació interna i amb altres administracions i agents socials per avançar en el caràcter transversal de l’acció de govern adreçada a la infància”.

En total, 13 municipals catalans i 170 al conjunt de tot l’Estat ja formen part de la xarxa de Ciutats Amigues de la Infància a tot Espanya.