Les universitats espanyoles col·laboraran en projectes d’investigació

0
Universitats espanyoles treballen conjuntament
Imatge de la Universitat Politècnica de Catalunya situada a Barcelona
Universitats espanyoles treballen conjuntament
Imatge de la Universitat Politècnica de Catalunya situada a Barcelona

Les universitats treballen de manera conjunta

Les Politècniques de Cartagena, Madrid, Barcelona i València treballaran de manera conjunta en projectes de recerca relacionats amb la transferència de coneixements a les empreses o amb la implantació de titulacions interuniversitàries.

Els rectors i vicerectors de les quatre institucions docents es van reunir aquest dimarts a Cartagena per abordar els projectes conjunts amb l’objectiu d’explotar al màxim les seves sinergies, accedir a més finançament i aconseguir una transferència més efectiva del coneixement a la societat i a les empreses.

[quote]Enric Fossas: qualsevol xarxa interuniversitària suposa un avantatge i el fet de poder col·laborar en temes propis de cadascuna de les universitats les permetrà créixer de forma conjunta i donar un millor servei a la societat[/quote]

Les quatre universitats tenen ja diversos fronts de col·laboració oberts i estan estudiant l’engegada d’un màster conjunt i interuniversitari relacionat amb la informàtica. També tenen previst impulsar un nou projecte de transferència de la tecnologia al món empresarial a través de contactes amb empreses que plantegin reptes a mitjà i llarg termini, i projectes d’alta complexitat pels quals puguin apostar les universitats.

Un altre dels propòsits comuns és el de conscienciar a la societat de la importància de la ciència i la tecnologia i motivar les vocacions científiques amb especial interès en el col·lectiu femení, ja que les taxes d’estudiants dones en carreres científiques i tècniques és encara molt inferior a la dels homes.

La intenció de les politècniques és que aquests projectes comuns no es quedin solament en l’àmbit de les quatre universitats, sinó que s’ampliïn als campus d’excel·lència internacional.  Així mateix, volen fomentar la creació de grups de recerca conjunts entre les quatre institucions de manera que s’aconsegueixin noves patents conjuntes i compartides.

La unió de les quatre politècniques en projectes comuns de recerca millorarà aquesta transferència de coneixements al món empresarial, la qual cosa permet que les empreses siguin més competitives, i aquesta és l’única via per poder sortir airosos de la crisi econòmica.

El rector de la Politècnica de Catalunya, Enric Fossas, va subratllar que qualsevol xarxa interuniversitària suposa un avantatge i el fet de poder col·laborar en temes propis de cadascuna de les universitats les permetrà créixer de forma conjunta i donar un millor servei a la societat, alhora que s’incrementarà el valor de la ciència i la tecnologia.