L’SMS is the new black

  0
  Els SMS encara no han desaparegut dels mòbils
  Els SMS encara no han desaparegut dels mòbils

  Lluny de desaparèixer, els SMS agafen força a les comunicacions publicitàries

   

  Han passat vint-i-quatre anys i molts models de missatgeria instantània gratuïta des que es va enviar el primer SMS. El seu moment va durar fins ben entrats els 2000, quan els mòbils van començar a incorporar els serveis de missatgeria gratuïta als seus dispositius. Semblava que amb la aparició de WhatsApp havien acabat per morir.

  Res més lluny de la realitat. Tot i que l’enviament d’SMS “ha descendit en més d’un 15% en l’entorn personal”, segons explica el tutor del grau de Màrqueting i Investigació de Mercats de la UOC, Ramon Montanera, el cert és que el màrqueting basat en SMS “ha tornat a augmentar en els últims anys”, al ser un recurs “menys explotat i per tant menys saturat pel públic”.

  Com afirma Montanera, vàrem deixar d’utilitzar els missatges de text per motius econòmics. “En el moment en que el correu electrònic es generalitza, i es considera una eina que funciona, amb una taxa d’obertura i clic que es consideren correcte, l’SMS passa a un nivell secundari”. Ara bé, tal i com indiquen algunes dades, només s’obre un 10% del correu electrònic en els tres primers minuts, mentre que el 90% dels SMS són oberts i llegits en aquell període de temps.

  Així doncs, queda clar que el missatge de text és una eina “molt útil, que està menys saturada i és més eficient” pel que fa a la comunicació publicitària. Ara bé, aquestes campanyes s’han d’enfocar bé i tenir en compte a qui van dirigides. Per exemple, als joves no se’ls hi pot enviar qualsevol tipus de publicitat, s’ha d’utilitzar l’SMS d’una manera “relacional”, és a dir, com explica Montanera, per avisar de que la seva compra online ja ha arribat.

  La raó clau per la qual els SMS han tornat a resorgir d’aquesta manera en el mercat publicitari és pel fet que la comunicació de màrqueting no funciona igual de bé amb serveis com els de missatgeria instantània o correu electrònic, al ser mitjans ara per ara més massificats. Per tant, i tal i com afirma Ramon Montanera, quan “a nivell particular es redueix significativament l’ús, és quan les empreses el recuperen a nivell relacional per construir un vincle amb l’usuari”.

  La seguretat com a factor diferencial

  A banda de servir per a les comunicacions en el món publicitari, els SMS són més útils que els altres serveix en, per exemple situacions d’emergència, per comunicacions segures i doble verificació. La directora del màster de Seguretat de les TIC de la UOC, Helena Rifà, explica que els missatges de text són imprescindibles en “situacions d’emergència, perquè no depenen d’una xarxa mòbil”.

  A més, la comunicació és molt més segura, per la qual cosa proporciona una eina molt útil en les comunicacions oficials. La seguretat és un dels punts forts, explica Rifà, ja que “la missatgeria per SMS és més simple, funciona només a través de comunicacions mòbils (GSM, 3G, 4G) i per tant és menys vulnerable i conté menys informacions personals dels usuaris, perquè no es constitueix com una xarxa social”.

  A diferència de la missatgeria instantània o el correu electrònic, on les dades viatgen segons apunta Rifà, per “xarxes Wi-Fi i ADSL, més fàcils d’escoltar per tercers”, els SMS “permet garantir la identitat d’una persona” a l’utilitzar un sistema en el qual, per detectar-lo, es necessita una tecnlogia a la qual no tothom pot accedir-hi.