VallesPà, propietària de la fàbrica que es va cremar ahir, està dissolta des del gener

0
VallesPà
L'estat de la panificadora que té VallesPà a Rubí, aquest matí.

Segons ha pogut saber Diari Català, el 19 de gener passat l’empresa VallesPà S.A. es va dissoldre per decisió judicial: estava en concurs de creditors des del 2013. Amb l’incendi, el comitè d’empresa tem pels seus llocs de treball.

 

L’empresa propietària de la panificadora que es va incendiar ahir a Rubí, VallesPà S.A, està dissolta des del 19 de gener passat. El decret d’extinció de la companyia es va presentar al Registre Mercantil de Barcelona el dia 12 de gener, i el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME) ho va anunciar públicament una setmana després.

Fins llavors, VallesPà arrossegava més de dos anys en situació concursal perquè travessava una complicada situació financera. Un advocat mercantil, Pedro F.C., ha administrat el concurs de la companyia fins la data. Al registre mercantil consta que Pedro F.C. ha liquidat i ha administrat el concurs d’una vuitantena d’empreses. Aquest diari ha provat de posar-se en contacte amb l’advocat, però a la data no ha obtingut resposta.

VallesPà S.A. va nèixer el 1977 i tenia la seva seu social al polígon del Molí de la Bastida. A més, era propietària d’una altra empresa anomenada Panaderías Reunidas de Rubí S.L., constituïda el 1976, també dissolta en el decret mercantil del 19 de gener. Ambdues empreses tenien una única administradora, Lourdes S.M., a qui se li va revocar el càrrec en el mateix anunci del BORME.

El telèfon d’atenció de VallesPà S.A. que consta al registre mercantil està donat de baixa de la companyia – així ho hem pogut comprovar -. Si la dissolució es va decretar al gener, quina activitat s’hi produïa, llavors, a l’empresa, en el moment de l’incendi?

 

“No hem notat cap canvi important”

Diari Català s’ha dirigit a un dels establiments que té VallesPà a Rubí. L’incendi de la panificadora es feia evident en les minses existències que s’exposaven al mostrador del forn. Han hagut de despatxar molta clientela, en el sentit estricte de la paraula, per falta de pa, tot i que s’han pogut fornejar croissants i pastes des del mateix establiment.

Hem pogut parlar amb una treballadora, i afirma que no té constància del decret de dissolució de l’empresa. No obstant, explica que van tenir una reunió amb VallesPà al desembre en el que els van informar de que el concurs no s’havia resolt, però els van assegurar que l’activitat es mantenia i que seguirien cobrant la nòmina fins a nou avís.

“Amb l’incendi no sabem què passarà amb els establiments”

Tot segueix igual, no hem notat cap canvi important“, assegura. “Amb l’incendi no sabem què passarà amb els establiments, si intentaran traspassar-los o si buscaran un obrador provisional per mantenir l’activitat”, afegeix.

Segons les fonts jurídiques consultades, la dissolució d’una empresa no implica la seva extinció. Quan s’anuncia la dissolució de VallesPà, l’empresa conserva la seva personalitat jurídica però es modifica la seva activitat: passa d’abandonar l’explotació del seu objecte social – en aquest cas, fer pa – per dedicar-se a una activitat merament de liquidació, que en el cas que ens ocupa no implica deixar de fer pa ni tampoc l’acomiadament dels seus treballadors.

El decret de dissolució d’una empresa obre el seu període de liquidació, en la que pot saldar i liquidar tots els contractes, existències i relacions jurídiques que ha establert al llarg de la seva activitat. Només al tancament de la la liquidació l’empresa pot extingir-se i posar fi a la seva activitat.

 

Comitè d’empresa: “Temem per la nostra feina”

Fonts del comitè d’empresa de VallesPà asseveren que amb l’incendi es pot accelerar la fase de liquidació de la companyia. “No tenim assegurada la nòmina del mes que ve, si s’atura la producció per l’incendi a la panificadora“, expliquen. “L’administrador concursal ens ha dit que no sap si traslladarà la producció a un altre obrador, o si anirem fent fins la liquidació. Tampoc sabem res de l’assegurança”.