Via lliure al projecte del complex de la Savinosa

0
La Savinosa Tarragona
Adjudicat el projecte d'intervenció de la Savinosa de Tarragona | Diari Català

La redacció del projecte d’intervenció el farà l’equip FUSES-VIADER-MANSILLA-PEREA que serà proposat com adjudicatari, a l’espera de la valoració de tots els informes i que es resolgui el procés de licitació

D’aquesta manera, el procés de selecció establert al conveni signat entre la Diputació de Tarragona i el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya arriba a la recta final.

Els adjudicataris s’ocuparan de la redacció de l’estudi sobre els valors arquitectònics i patrimonials; la redacció de l’estudi urbanístic, mediambiental i paisatgístic per assignar nous usos i determinar l’edificabilitat; i la redacció de la modificació del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal que incorpori les propostes i els estudis necessaris.

El contracte fixa un termini inicial de 14 mesos per a la realització dels treballs tot i que preveu la necessitat d’adaptar-lo a l’estat de la tramitació de la modificació del planejament urbanístic davant d’altres administracions competents.

El pressupost de la licitació és de 60.000 euros (72.600 amb IVA inclòs). D’aquests, 47.500 (més el 21% de l’IVA) es pagaran al licitador adjudicatari com a honoraris del projecte i 3.125 (més el 21% de l’IVA) a cadascun dels equips convidats al procés de selecció en concepte de primes de participació.