VIDEO – La història dels bascos, en 10 minuts

0

Un vídeo es converteix en viral explicant la història del poble basc de forma bastant gràfica

 

Què sabem del poble basc? Així com passa amb l’idioma, els orígens d’aquest poble del nord de la Península Ibèrica i sud-oest de França de vegades és discutit. Ara, un vídeo de Carki Productions explica en 10 minuts “la història dels bascos” en 10 minuts. Comença el vídeo parlant de la situació geogràfica dels primers bascos (entre el riu Garona i l’Ebre), segueix amb la història basca durant l’Imperi Romà i repassa vint segles d’història per acabar a l’actualitat, tocant temes com les guerres carlistes i el sorgiment d’ETA.