Sergio Ramos esbronca els seus companys recriminant falta d’actitud durant l’entrenament